เกี่ยวกับเรา

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูบานแรกที่เปิดสู่ดินแดนล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในบทบาทของ “ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา” หรือ “Gateway to Lanna Heritage” ช่วยสร้างบรรยากาศการเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความงดงามของดินแดนล้านนาในหลากหลายแง่มุม รวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็นประสบการณ์แสนประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

ที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่60 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ : 1,605 ไร่
ไหล่ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ลานจอดอากาศยาน : 85,996 ตารางเมตร
หลุมจอด : 20 หลุมจอด - แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 6 หลุมจอด - หลุมจอดระยะไกล 14 หลุมจอด
อาคารผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสาร : 2 อาคาร พื้นที่ประมาณ 31,301 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 06.00 – 24.00 น.
การติดต่อ : โทรศัพท์ 05392 2000 โทรสาร 0 5392 2020

ประวัติความเป็นมา

จากสนามบินสุเทพที่เริ่มต้นเปิดดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน และกลายเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวดินแดนล้านนาและภาคเหนือ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทเป็น “ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา” หรือ “Gateway to Lanna Heritage” ที่นำนักท่องเที่ยวสู่ดินแดนแห่งธรรมชาติอันสวยงามและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันงดงามของภาคเหนือ และสามารถเดินทางต่อไปยังหลายจังหวัดของภาคเหนือ อาทิ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประตูสู่สหภาพเมียนมาอีกด้วย

ในปี 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่รองรับผู้โดยสารรวม 9.9 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 2.1 ล้านคนและในประเทศ 7.7 ล้านคนตามลำดับ ผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานเชียงใหม่ คือ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว