แลกรับฟรี! ไอศกรีมโคนวานิลลา

เพียงใช้ 100 AOT Points แลกรับฟรี! ไอศกรีมโคนวานิลลา จาก Dairy Queen

สามารถใช้ได้ที่
Dairy Queen สาขาสนามบินดอนเมือง

1. Terminal2 level 4, landslide
2. Terminal2, domestic departure hall, airside, gate 71-77

Dairy Queen สาขาสนามบินเชียงใหม่
1. Airside International Terminal, Floor 2
2. Landside Domestic Terminal,  Floor 1

Dairy Queen สาขาสนามบินภูเก็ต
1.  Departure landside (before X-ray), Terminal 1, Level 3
2.  Departure Airside (after X-ray), Terminal 1, Level 1

Dairy Queen สาขาสนามบินหาดใหญ่
1. Domestic Departure landside (Before X-ray), Level 1
2. Domestic Departure airside (After X-ray), Level2

Dairy Queen สาขาสนามบินเชียงราย
1. Domestic Departure landside (before X-ray), Level 1
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

-   เริ่มใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2019
-  100 AOT Points สามารถแลกรับฟรี! ไอศกรีมโคนวานิลลา ได้ 1 โคน
-  สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด