รับส่วนลด 30% และ ส่วนลดเพิ่ม 50 บาท เมื่อใช้บริการ Coral Lounge

รับส่วนลด 30% ที่ Coral Lounge เมื่อใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น AOT
*ส่วนลดเพิ่ม 50 บาท

สามารถใช้ส่วนลดได้ที่
สนามบินดอนเมือง
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาเข้า (ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ)
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาออก (ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)
-    บริการเลาวจน์ (เลาวจน์ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)
-    บริการเลาวจน์ (เลาวจน์ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ)
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาเข้าและออก (ผู้โดยสารขาเข้าและออกภายในประเทศ)
สนามบินเชียงใหม่
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาเข้า (ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ)
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาออก (ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)
สนามบินหาดใหญ่
-    บริการผู้ช่วยสำหรับผู้โดยสารขาออก
-    บริการเลาวจน์
สนามบินภูเก็ต
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาออก (ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)
-    บริการเลาวจน์ (Coral Executive Lounge ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ)
-    บริการเลาวจน์ (Coral First Class Lounge ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ)
-    บริการเลาวจน์ (Coral Executive Lounge ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)
-    บริการ VIP ผู้โดยสารขาเข้า (ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.    ทารกอายุ 0-2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
2.    ค่าบริการสำหรับเด็กจะคิดในอัตราเท่ากับค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่
3.    เวลาการใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาทำการของแต่ละสนามบิน
4.    ลูกค้าจำเป็นต้องทำการจองการใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
5.    บริการขนกระเป๋าสูงสุดไม่เกิด 2 ใบ สัมภาระที่มีขนาดใหญ่ (เกินกว่า 56x36x23 ซม.) จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอยู่ที่  100 บาท ต่อชิ้น
6.    ลูกค้าสามารถใช้บริการเลาวจน์ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที หากใช้บริการเกินเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 350 บาทต่อชั่วโมงต่อท่าน