แลกรับส่วนลด 20% เมื่อจองบริการ "National Car Rent"

แลกรับส่วนลด 20% เมื่อจองบริการ "National Car Rent" ผ่าน AOT Application เท่านั้น

ใช้ได้ที่ 5 สนามบิน ได้แก่
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- สนามบินดอนเมือง
- สนามบินภูเก็ต
- สนามบินเชียงใหม่
- สนามบินเชียงราย

* ยกเว้น สนามบินหาดใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

 -   จองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด