ห้ามนำวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน

วัตถุอันตราย ได้แก่
1. วัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้เพลิง
2. ก๊าซต่างๆ แบ่งได้ 3 ประเภท
    • ก๊าซไวไฟ เช่น สเปรย์กำจัดแมลง
    • ก๊าซพิษ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย
    • ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ เมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3. ของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ค, แอลกอฮอล์, สีน้ำมัน
4. ของแข็งไวไฟ แบ่งได้ 3 ประเภท
    • ของแข็งไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ, กำมะถัน
    • สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง เช่น เศษฝ้าย, ฟอสฟอรัสเหลือง
    • สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์
5. สารออกซิไดซ์ และ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ แบ่งได้ 2 ประเภท
    • สารออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท, ด่างทับทิม
    • สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ เช่น ไดคูมิงเปอร์ออกไซด์,เม็ทธิลเอ็ทธิลคีโทนเปอร์ออกไซด์
6. สารพิษและสารแพร่เชื้อได้ แบ่งได้ 2 ประเภท
    • สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง, สารประกอบปรอท
    • สารแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ
7. วัตถุกัมมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม, โคบอลท์ 60
8. วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, น้ำกรด, ปรอท
9. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนทุกชนิด
10. อาวุธโดยสภาพ เช่น มีด, สนับมือ, ดาบ, วัตถุแหลมทุกชนิด