• ดิ คอรัล เอ็กซ์เซคคิวทิพ เลาจน์ (อาคารขาออกระหว่างประเทศ)
  International Terminal, Airside near gate 6-7, 2nd Floor
  Everyday 06:00-00:00
  (66) 93 669 6519
  ห้องรับรองสนามบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หลากหลายด้วยอาหารและเครื่องดื่ม  บริการอำนวยความสะดวก ณ สนามบินเชียงใหม่ (Meet and Assist) โดยมีพนักงานต้อนรับคอรัลคอยอำนวยความสะดวกทั้งการเช็คอิน ยกกระเป๋า และอื่นๆอัตราค่าบริการ  : THB1,000  Annual rate increse on 01 Nov 2019 as THB1,200 
  อ่านต่อ
 • ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  Domestic Departure Terminal
  ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่เดินทางโดยสาร ทางสนามบินมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุไว้คอยบริการ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ
 • ธนาคารกรุงเทพ
  International Terminal 3
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
  International Terminal 3
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
  Domestic Terminal 2
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Domestic Terminal
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  International Terminal
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Exit, Arrival International
  จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ 1 จุดได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  -
  บริการนักท่องเที่ยวผู้โดยสารสามารถขอความช่วยเหลือเเละตรวจสอบข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน โดยติดต่อที่จุดให้ บริการด้านข้อมูลของท่าอากาศยาน สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยหลวงเชียงดาวถนนคนเดินสวนสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ดอยอ่างขางดอยม่อนจอง
  อ่านต่อ
 • บริการติดตามสัมภาระ
  Exit, Domestic Arrival
  (66) 053-922-100
  บริการติดตามสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ทำการโหลดกระเป๋า และไม่ได้รับกระเป๋าบริเวณสายพาน สามารถติดต่อบริการติดตามสัมภาระได้ 2 จุดด้วยกัน หรือสามารถติดต่อได้ที่ Airline Office ของสายการบินที่ท่านใช้บริการ (ยกเว้นการบินไทยมีห้อง Lost & Found ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) โทร 053-922-100
 • บริการติดตามสัมภาระ
  International Terminal, 1st Floor
  (66) 053-922-100
  บริการติดตามสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ทำการโหลดกระเป๋า และไม่ได้รับกระเป๋าบริเวณสายพาน สามารถติดต่อบริการติดตามสัมภาระได้ 2 จุดด้วยกัน หรือสามารถติดต่อได้ที่ Airline Office ของสายการบินที่ท่านใช้บริการ (ยกเว้นการบินไทยมีห้อง Lost & Found ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) โทร 053-922-100
 • บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ
  International Terminal, 1st floor
  บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินเขียงใหม่มีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการทั้งหมด 2 จุดด้วยกันดังนี้บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 1บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1อัตราค่าบริการ : ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ
 • บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ
  Domestic Terminal, 1st Floor
  บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินเขียงใหม่มีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการทั้งหมด 2 จุดด้วยกันดังนี้บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 1บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1อัตราค่าบริการ : ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ
 • ห้องปฏิบัติธรรม
  Domestic Terminal
  ห้องปฏิบัติธรรมห้องสำหรับสงบจิตใจ สวดมนต์ บริเวณอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศชั้น2  
 • ห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
  Domestic Terminal, 2nd floor
  ห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์และสามเณรสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์และสามเณร ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า-เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสมตามพระธรรมวินัย หรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เจริญสมาธิและภาวนา บริเวณอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศชั้น 2
 • เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  International Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารซีไอเอ็มบี
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารทหารไทย
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์
  Domestic Departure Terminal
 • เอทีเอ็ม ไอซีบีซี
  Domestic Departure Terminal